Service voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Seva Ltd. Door de hele site, de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Seva Ltd. Seva Ltd biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd bij uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en regels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze service voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze service voorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang tot de website of het gebruik van diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de service voorwaarden. U de meest recente versie van de service voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze service voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na de terbeschikkingstelling van wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

AFDELING 1-ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze voorwaarden van de dienst, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van verblijf en u hebt ons uw toestemming om een van uw kleine DEP toe te staan endents om deze site te gebruiken.

U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, in het gebruik van de dienst, schenden van wetten in uw rechtsgebied (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

AFDELING 2-ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet met inbegrip van creditcard informatie), kan worden overgedragen ongecodeerde en betrekken a overbrengingen over verschillende netwerken; En (b) wijzigingen in overeenstemming en aanpassing aan de technische voorschriften van Connecting Networks of devices. Credit card informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren een deel van de dienst, het gebruik van de dienst, of de toegang tot de dienst of een contact op de website via welke de dienst wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer tijdige bronnen van informatie. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijkerwijs, is niet actueel en is voorzien voor uw referentie alleen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om alle informatie op onze site te updaten. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

AFDELING 4-WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons het recht te allen tijde te wijzigen of te beëindigen van de dienst (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of beëindiging van de dienst.

AFDELING 5-producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan terugkeer of ruilen slechts volgens ons terugkeerbeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computer monitor van een kleur juist zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product te stoppen op elk gewenst moment. Elk aanbod voor een product of dienst die op deze site is ongeldig indien verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie, of ander materiaal gekocht of verkregen door u zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de dienst zal worden gecorrigeerd.

SECTIE 6-NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, te beperken of te annuleren hoeveelheden gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen bestaan uit orders die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantrekening, dezelfde creditcard en/of orders die hetzelfde facturerings-en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail-en/of Factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die naar onze mening door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en accurate aankoop-en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere gegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mail adres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en u zo nodig contact met u opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7-OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u voorzien van toegang tot hulpprogramma’s van derden waarover wij noch controle noch input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools “as is” en “as available” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpprogramma’s van derden.

Elk gebruik door u van facultatieve hulpmiddelen die door de plaats worden aangeboden is volledig op uw eigen risico en discretie en u zou moeten ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en goedkeurt van de termijnen waarop de hulpmiddelen door de relevante derde leverancier (s) worden verstrekt.

We kunnen ook in de toekomst bieden nieuwe diensten en/of functies via de website (met inbegrip van de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8-LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kan u verwijzen naar websites van derden die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten, of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere transacties die in verband met een derde-partij websites. Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor u hen begrijpt alvorens u in om het even welke transactie in dienst neemt. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9-OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijd inzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk ‘ Reacties ‘), gaat u ermee akkoord dat we op elk gewenst moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in elk medium eventuele opmerkingen die u naar ons. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om te controleren, bewerken of verwijderen van inhoud die we bepalen in onze eigen goeddunken zijn onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of schendt een partij de intellectuele eigendom of deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen recht van een derde partij schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, grof of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mail adres, doen alsof iemand anders dan uzelf, of anderszins misleiden ons of derden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen Gepost door u of een derde partij.

SECTIE 10-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door onze Privacy Policy.

SECTIE 11-FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de dienst die typografische fouten bevat, onnauwkeurigheden of omissies die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendingskosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de dienst of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (met inbegrip van nadat u hebt ingediend uw bestelling).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update of vernieuwingsdatum die in de dienst of op om het even welke verwante website wordt toegepast, zou moeten worden genomen om erop te wijzen dat alle informatie in de dienst of op om het even welke verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12-VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de service voorwaarden, mag u de site of de inhoud ervan niet gebruiken: a voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om een internationale, federale, provinciale of staats verordeningen, regels, wetten, of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen, of te schenden; (e) om te kwellen, misbruik, belediging, schade, defame, laster, diskrediet, intimideren, of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong, of handicap; f valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of een ander type van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op om het even welke manier zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of de verrichting van de dienst of van om het even welke verwante website, andere websites, of Internet zal beïnvloeden; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 – DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Seva Ltd, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 – INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Seva Ltd and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 – SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 – TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. U deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons ervan op de hoogte te stellen dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u onze site niet meer gebruikt.

Indien u in onze enige beslissing faalt, of wij vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan enige termijn of bepaling van deze service voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum o f beëindiging; en/of kan u toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17-VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het verzuim van ons om een recht of bepaling van deze service voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of van bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleids-of werk regels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, waarbij een eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de service voorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de redactie partij.

SECTIE 18-TOEPASSELIJK RECHT

Deze service voorwaarden en afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongkong.

SECTIE 19-WIJZIGINGEN IN SERVICE VOORWAARDEN

U de meest recente versie van de service voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze service voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 20-CONTACT INFORMATIE

Vragen over de service voorwaarden moeten naar ons worden verzonden per e-mail op: mail@seva.com.hk of per aangetekende post naar: Seva Ltd, Suite 2702, 27/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Mongkok, KLN, Hong Kong S. A. R